Bảo hành 24 tháng cho thân máy, 06 tháng hoặc 500h tùy theo điều kiện nào đến trước